Motor

Ovde možete naći sve proizvode vezane za povećanje snage motora pomoću chip tuninga, promena komponenti kao što su dizne, turbine, obrada glave motora i drugi zahvati.

Šta je chip tuning?
Više snage, veća brzina, manja potrošnja – sve ovo i još mnogo toga.

Elektronika u automobilskoj industriji
Još od 80-tih elektronika igra važnu ulogu u automobilskoj industriji. Danas je skoro svaka funkcija automobila kontrolisana i elektronski ili softverski nadgledana. Jedna od ključnih stvari koja se bazira na elektronici je upravljanje motorom.

Upravljanje motorom
Rastuća potreba za većom snagom, manjom potrošnjom goriva, manjom emisijom gasova i boljim performansama vozila, dovela je do sve veće kompleksnosti sistema hardvera i softvera koji upravljaju radom motora.

Kontrolna jedinica motora ECU
ECU je centralna jedinica upravljačkog sistema motora, koja u zavisnosti od ulaznih parametara dobijenih od raznih senzora determiniše odgovarajuće izlazne vrednosti koje su optimalne za trenutni rad motora. Broj obrtaja motora, vazdušna masa, temperatura goriva i pozicija papučice za gas se uzimaju u obzir prilikom svake kalkulacije. Zavisno od vrste motora (Benzin ili Dizel), tokom chip tuninga uzimaju se u obzir faktori bitni za rad motora: ubrizgavanje goriva, pritisak, vreme paljenja i ubrizgavanja i prilagođavaju svakom motoru posebno.

Više snage i obrtnog momenta
Većina motora je tako konstruisana da konsekventno zadovolji što većim spektrom snage kontrolisanoj od strane ECU kontrolne jedinice. Više snage i veći obrtni momenat mogu da se razviju ne ugrožavajući stabilnost komponenata niti pogodnost svakodnevne voznje.

Potrošnja goriva
Zbog povećanog obrtnog momenta pri malim obrtajima u mogućnosti ste da menjate brzine ranije. Rezultat je da prosečno vozite pri manjim obrtajima i to vam omogućava da pređete više kilometara. Naravno ako vozite agresivno, dodatna snaga koju koristite izazvaće veću potrošnju goriva.

Zašto izabrati reprogramaciju pre Tuningbox-a?
Većina Tuning Box-ova na tržištu će samo povećati pritisak goriva / interval ubrizgavanja (povećanje potropšnje). Uglavnom nećete dobiti ravnomernu raspodelu snage zbog kašnjenja signala u samom elektronskom kolu tuning box-a i njegovim slanjem do ECU-a ili od ECU-a. Rezultat je veoma loša kriva raspodele snage. Takođe je nemoguće ukloniti ograničenje krajnje brzine, max. obrtnog momenta, turbo limitatore itd. sa tuning box-om.

Sa reprogramacijom nemate ni jedan od ovih problema jer ECU obrađuje sve podatke direktno kao što je to radio i pre tuning-a.

Šta je sa osiguranjem / garancijom?
U evropskoj uniji naše matične kuće nude dodatno osiguranje koje preuzimaju garanciju nad vozilom. Nažalost to kod nas iz više razloga nije moguće. Generalno je veoma teško, čak i sa profesionalnim uređajima, otkriti promenjene parametre pri reprogramaciji. Drugo, da bi se reklo da je nešto modifikovano potrebno je uporediti ga sa originalom. Sa samo jednom mapom programiranoj u ECU automobila niko ne može da dokaže promenu i koje je predhodno stanje bilo.

Odvijanje reprogramacije

Nezavisno od godišta i modela, proizvođači automobila konsekventno razvijaju mape koje su snimljene u ECU jedinici. Dva potpuno ista automobila sa istim motorom, ne moraju da imaju istu verziju softvera. Naše mape su rađene za svaku verziju softvera pojedinačno kako bi ispunili najviši standard i zadržali sve sigurnosne sisteme automobila.

Kada dođete u naš servis prvo isčitavamo Vašu verziju softvera koja se potom reprogramira i snima u ECU jedinicu. Mape se modifikuju u matičnoj kući. Trajanje modifikacije iznosi od 2-4 sata.
Sama demontaža i ugradnja ECU jedinice zavisi od modela i zahteva 30-tak minuta.

Vaša originalna verzija se čuva u našoj bazi podataka i vraćanje na serijsko stanje je u svakom trenutku moguće.

Ukoliko se pri odlasku u ovlašćeni servis automobila dogodi da proizvođač iz bilo kojih razloga presnimi tuning mapu, uradićemo ceo proces ponovo i novu verziju reprogramirati na željenu snagu. Ova usluga je naravno besplatna. Jednom MTM uvek MTM.